Vergaderdata

De volgende vergaderingen staan gepland op:

Maandag 16 december 2019

Maandag 9 maart 2020

Maandag 8 juni 2020

Maandag 7 september 2020

Maandag 7 december 2020 

Wilt u deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@portalehypertensie.nl