Vergaderdata

De volgende vergaderingen staan gepland op:

Maandag 14 juni

Maandag 13 september

Maandag 13 december

Wilt u deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@portalehypertensie.nl