Vergaderdata

De volgende vergaderingen staan gepland op:

Maandag 27 juni

Maandag 31 oktober

Wilt u deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via secretariaat@portalehypertensie.nl